pondelok 18. januára 2016

Škola háčkovania 3 - RETIAZKA

Keď sa pozriete na háčkovanú retiazku, je jasné odkiaľ má pomenovanie. Skutočne má tvar malej reťaze. Je háčkovaná z retiazkových očiek. Je veľmi dôležitá, pretože tvorí základ takmer každej háčkovanej práce.

Skratka používaná pre retiazkové očko je RO, kreslí sa ako malá prázdna elipsa.  
Americký i anglický termín: chain, skratka ch
Nemecký termín: Luftmasche, skratka LfM alebo Lm

Postup:
1. Základné očko – skôr ako začneme háčkovať retiazku, musíme si urobiť základné očko (angl. slip knot; nem. Zugknoten).

Urobíme slučku (obr. a):
 
Háčik vsunieme do slučky a zachytíme voľný koniec priadze (obr. b):
 
 
Pretiahneme háčikom cez slučku (obr. c):
 
 
 
Zatiahneme pevne, ale nie veľmi – slučka by sa mala dať posúvať po háčiku. Voľný koniec priadze by mal merať okolo 15 cm (obr. d):


 
 
2. Retiazkové očko - teraz môžeme začať háčkovať retiazkové očká. V pravej ruke držíme háčik a na prste ľavej ruky máme omotanú priadzu (ľaváčky opačne).
Nahodíme priadzu na háčik obtočením v smere hodinových ručičiek (alebo držíme priadzu a pohybujeme háčikom). Pretiahneme priadzu cez očko a primerane utiahneme (obr. e, f, g).


 
 
 


Opakujeme znovu, kým neurobíme potrebný počet retiazkových očiek (obr. h).
Pri rátaní retiazkových očiek nerátame do počtu základné očko ani očko, ktoré práve máme na háčiku (obr. i).
Keď uháčkujeme niekoľko retiazkových očiek, vždy posunieme ruku s priadzou bližšie k háčiku tak, aby pridržiavala očká tesne pod háčikom (obr. j).  
 
 
 
 

O tom, ako držať priadzu, o  postupe pri háčkovaní retiazky a tiež o podrobnom opise retiazky natočila výborné videá Andrea z Klbkovín.


Háčkovanie do retiazky

Pri pohľade na retiazku vidíme, že z prednej strany ju tvoria „slzičky“ (obr. k) a na zadnej strane zas „hrby“ (obr. l).


 
 
Pri háčkovaní do retiazky skoro nikdy neháčkujeme hneď do prvého očka, ale až do druhého resp. tretieho, štvrtého – vždy je to uvedené v návode. Vynechané očká nám zabezpečia peknú i ľahšiu prácu. Pri háčkovaní háčik vpichneme vpredu do retiazky cez stred, pričom zachytíme obe časti slzičky (obr. m). O ďalšom možnom spôsobe hovorí Andrea v spomínanom videu.

 
3. Pevné očko – okrem základného a retiazkového očka tvorí úplný základ háčkovania aj pevné očko. Používa sa najmä pri uzatváraní  kruhu, spájaní hotových dielov a pri uberaní.
Skratka pre pevné očko je PO, kreslí sa ako čierna elipsa. 
Anglicky: slip stich, skratka slst
Nemecky: Kettmasche, skratka Km, Kettm

Háčkuje sa v podstate rovnako ako retiazkové očko, ale uprostred práce (háčik vpichujeme do stĺpikov – obr. n).
 
 

Obrázky: www.anniescatalog.com

Tento článok si môžete uložiť a vytlačiť tu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára